مسابقه شنا با حضور بیش از 25 ورزشکار در 4 رشته برگزار و نتایج ذیل کسب گردید

ماده 100 متر کرال سینه:

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

نیلوفر امیری

علوم ورزشی

9613048093

اول

فائزه غلامپور

مهندسی آب

9312990130

دوم

نگار سیفی

زبان فرانسه

9612161157

سوم

 

ماده 100 متر قورباغه:

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

شقایق صادقی فر

علوم ورزشی

9412768038

اول

اختر حصاری

علوم ورزشی

9526639011

دوم

 

ماده 100 متر کرال پشت:

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

کیمیا نورالهیان

مهندسی صنایع

9712099

اول

حمیده ثانوی

ژئوفیزیک

9523769010

دوم

فائزه خوش سیما

علوم ورزشی

9412768083

سوم

 

ماده 4*50 متر :

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

مینو حق نویس

علوم ورزشی

96227

اول

فائزه شعبانی

زبان روسی

9712149140

اول

ام البنین حسانی

علوم ورزشی

9412768129

اول

فائزه غلامپور

مهندسی آب

9312990130

اول

نگار سیفی

زبان فرانسه

9612161157

دوم

محدثه قاصدی

علوم ورزشی

9713283149

دوم

نرگس محمدی

زبان فرانسه

9513161042

دوم

شقایق صادقی فر

علوم ورزشی

9412768038

دوم

مهشید اسماعیل پور

مهندسی صنایع

9723789014

سوم

فاطمه نوازی

ادبیات عربی

9612023

سوم

الهه خزائی

آمار

9613395099

سوم

نیلوفر امیری

علوم ورزشی

9613048093

سوم

 

همچنین برای دانشجویان کم بینا و نابینا دختر (به تعداد 7 نفر) دانشگاه یک ماده 50 متر ازاد برگزار گردید و نتایج ذیل به دست امد:

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

فاطمه نوازی

ادبیات عربی

9612023

اول

سحررجبی

ادبیات انگلیسی

9622170042

دوم

 

 


 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی